Ninoslav Jolić

Ninoslav Jolić, dr. dent. med., rođen 13.11.1977 u Livnu, Bosna i Hercegovina. Tu je 1996. godine završio gimnaziju, te je iste godine upisao Stomatološki fakultet u Zagrebu.
Diplomirao je u siječnju 2003. Pripravnički staž odradio je u Stomatološkoj poliklinici Zagreb 2003/2004. Iduće godine, 2005, dolazi u Vukovar i tu nastavlja sa daljnjim radom u ordinaciji u Domu zdravlja Vukovar.

Team Information

 dr. dent. med.
 Age number: 43 godine
 Phone: +385 98 892-644
 Email: ninoslav_jolic@yahoo.com