Lili Salak

Lili Salak, zubni asistent, rođena 14.11.1979 u Vukovaru, Republika Hrvatska.
1998. godine završava Zdravstvenu i veterinarsku škola „Dr. A. Štampar“ Vinkovci – zanimanje: medicinska sestra. Svoje radno iskustvo započinje 1999. godine u Općoj bolnici Vukovar, te nastavlja u Zdravstvenoj ustanovi za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući. 2006. godine radila je u Privatnoj specijalističkoj stomatološkoj ordinaciji za ortodonciju. 2011. godine započinje s radom u Ordinaciji dentalne medicine. Vješto se služi njemačkim jezikom, te radom na računalu (word, excel, internet)

Team Information

 zubni asistent
 Age number: 41 godina
 Phone: +385 (0) 32 / 413 - 320
 Email: